Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rehabilitacja lecznicza – podpisywanie aneksów dot. zarządzenia Prezesa NFZ Nr 53/2018/DSOZ oraz zarządzenia Nr 60/2018/DSOZ

02 lipiec 2018

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 53/2018/DSOZ z dnia 22 czerwca 2018 r. oraz zarządzenia Nr 60/2018/DSOZ z dnia
26 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 3 lipca 2018 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 11; 42 275 49 77)

Źródło: Dział Obsługi Umów