Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Spotkanie informacyjne dla świadczeniodawców w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

22.06.2018

Łódzki OW NFZ serdecznie zaprasza świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w szczególności pracowników rejestracji, na spotkanie informacyjne dotyczące nowych uprawnień wynikających z wejścia w życie od 1 lipca 2018 roku ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ze względów organizacyjnych prosimy o udział w spotkaniu maksymalnie 2 osób.

Spotkanie odbędzie się 29 czerwca 2018 r. w piątek o godz. 12.

Miejsce:

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
ul. Pomorska 251, Łódź
sala 1.27 II piętro
prosimy o korzystanie z wejścia głównego do CKD


Ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności wprowadza zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od 1 lipca 2018 osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnione są do:
•    korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach
•    korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych
•    wyrobów medycznych bez uwzględnienia okresów użytkowania wyrobów
•    nielimitowanego dostępu do rehabilitacji leczniczej


Podstawy prawne:

•    Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. (Dz.U. 2018 poz. 932)
•    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 21350 poz. 2135