Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wzory załączników dokumentów rozliczeniowych obowiązujących od stycznia 2009r.

29.01.2009

Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW NFZ zamieszcza wzory załączników dokumentów rozliczeniowych obowiązujących od miesiąca stycznia 2009 r. jako załączniki do rachunków/faktur VAT w następujących rodzajach świadczeń: 


  1.  Podstawowa opieka zdrowotna

  2. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (produkty nierozliczane kapitacyjnie)

  3. Leczenie szpitalne

  4. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

  5. Rehabilitacja lecznicza

  6. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

  7. Opieka paliatywna i hospicyjna

  8. Leczenie stomatologiczne

  9.  Profilaktyczne programy zdrowotne (produkty nierozliczane w SIMP-ie)

10. Świadczenia odrębnie kontraktowane

11. Pomoc doraźna i transport sanitarny - Ratownictwo medyczne

 12. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (produkty rozliczane kapitacyjnie - dot. produktów o kodach 02.1342.002.01, 02.1020.002.01)

W przypadku rozliczeń Profilaktycznych programów zdrowotnych oraz innych produktów rozliczanych w SIMP-ie obowiązuje wydruk z Systemu SIMP.