Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie świadczeń w rodzaju ZPO w 2009 r - instrukcja użytkowników

02.02.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załaczeniu dokumentację zawierającą opis procesu rozliczania refundacji zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze za rok 2009.

Dokumentacja prezentuje nowe funkcjonalności dostępne na Portalu Świadczeniodawcy. Jednocześnie informujemy, że dla rozliczenia 2009 r. nie ma innej możliwości przesyłania sprawozdań niż przez Portal Świadczeniodawcy.