Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie załączników rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach POZ-NPL, AOS, LSZ, REH, SOK

24 listopad 2017

W związku z procesem ustalenia warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy w 2018 roku w rodzajach:

 • Podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • Leczenie szpitalne;
 • Rehabilitacja lecznicza;

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie;

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 24 listopada 2017 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców pisma wraz z propozycjami finansowymi. Pisma, propozycje finansowe zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów "pdf" podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików "zip". Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "pliki dedykowane". Nadmieniamy, że ŁOW NFZ nie wysłał w/w dokumentów w postaci korespondencji papierowej a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów. Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy znajduje się pod adresem: https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/mus-link.

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców wraz z szczegółową instrukcją użytkowania

Kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS jest identyczny z kodem wykorzystywanym przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów. Zwracamy uwagę, że kod ten nie stanowi klucza do zalogowania się na serwis MUS, a jedynie do aplikacji związanej z aneksowaniem umów znajdującej się w serwisie MUS. Dodatkowo świadczeniodawcy dla których przygotowano propozycje wartości aneksów na rok 2018 otrzymają na konto administratora w Portalu Świadczeniodawcy komunikat przypominający posiadany kod. Świadczeniodawcy którzy podpisali pierwszą umowę w roku 2017 i jeszcze nie dysponują kodem dostępu, również otrzymają powyższy komunikat. Dokumentację w postaci:

 • Planów rzeczowo-finansowych przygotowanych w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS zgodnie z załączoną w komunikacie instrukcją,
 • Oświadczeń o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów,

  należy wydrukować, podpisać i bezpośrednio dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do właściwych terytorialnie delegatur:
 • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne)
 • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne)
 • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne)

  do dnia 29 listopada 2017 r.

Źródło: WŚOZ