Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcie środków finansowych – rozliczenie roku 2017 (zgodnie z OWU)

01 grudzień 2017

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy obowiązujących umów, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów.

Propozycję przesunięć należy składać w kancelarii ŁOW NFZ (Łódź, ul. Kopcińskiego 58) lub na numery faksu 42 275 49 01, 42 275 40 53 w terminie do dnia 15 grudnia 2017r.