Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Skierowanie na krioterapię ogólnoustrojową w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej

21.11.2017

Łódzki OW NFZ przypomina, że skierowanie na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej wystawia każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz.1522, z póź. zm.)

Źródło: WŚOZ