Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat AOTMiT dotyczący ankiet wysłanych do podmiotów leczniczych

20 październik 2017

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze, które realizują świadczenia gwarantowane w rodzaju leczenie szpitalne, że w dniu 18 października 2017 została przesłana ankieta na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych. Ankieta ma na celu poznanie Państwa możliwości w zakresie przygotowania danych medyczno-kosztowych o udzielonych świadczeniach medycznych w określonym przez Agencję układzie. Udział w badaniu i czas poświęcony na rzetelne i zgodne z prawdą udzielenie odpowiedzi przyczyni się do opartej na zasadach partnerstwa współpracy oraz pozwoli uwzględnić Państwa możliwości w późniejszych wezwaniach do przekazania danych.

Wypełnioną ankietę za pomocą przycisku „Prześlij dane” należy odesłać do 27 października 2017 r.

Źródło: Centrala NFZ