Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie załączników rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy w rodzajach PSY, STM, PPZ, SPO, OPH, PDT

31.10.2017

W związku z procesem ustalenia warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy w 2018 roku w rodzajach:

 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Leczenie stomatologiczne
 • Profilaktyczne programy zdrowotne
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny (karetka „N”)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 31 października 2017 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców pisma wraz z propozycjami finansowymi. Pisma, propozycje finansowe zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów "pdf" podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików "zip". Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "pliki dedykowane".

Nadmieniamy, że ŁOW NFZ nie wysłał w/w dokumentów w postaci korespondencji papierowej a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów.

Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy znajduje się pod adresem:

https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/mus-link.

Aplikacja zostanie Państwu udostępniona w dniu 6 listopada 2017 r.

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców wraz z szczegółową instrukcją użytkowania

Kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS jest identyczny z kodem wykorzystywanym przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów. Zwracamy uwagę, że kod ten nie stanowi klucza do zalogowania się na serwis MUS, a jedynie do aplikacji związanej z aneksowaniem umów znajdującej się w serwisie MUS. Dodatkowo świadczeniodawcy dla których przygotowano propozycje wartości aneksów na rok 2018 otrzymają na konto administratora w Portalu Świadczeniodawcy komunikat przypominający posiadany kod. Świadczeniodawcy którzy podpisali pierwszą umowę w roku 2017 i jeszcze nie dysponują kodem dostępu, również otrzymają powyższy komunikat.

Dokumentację w postaci:

 1. Planów rzeczowo-finansowych przygotowanych w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS zgodnie z załączoną w komunikacie instrukcją,
 2. Oświadczeń o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów,

należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do właściwych terytorialnie delegatur :

 • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) -
  (w rodzaju: Leczenie stomatologiczne)
 • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzaju: Leczenie stomatologiczne)
 • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzaju: Leczenie stomatologiczne)

do dnia 10 listopada 2017 r.