Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konferencja szkoleniowa na temat kompleksowej opieki profilaktycznej nad pacjentami

13 październik 2017

Bez tytułu

W związku z realizacją przez Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy oraz Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera projektu pn.: „Paszport zdrowej kobiety w profilaktyce chorób nowotworowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne serdecznie zapraszamy lekarzy służby medycyny pracy i POZ oraz pracowników i pracodawców na konferencję szkoleniową organizowaną dnia 18 października 2017 r. w Łodzi w Bionanoparku przy ul. Dubois 114/116.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie model działań profilaktycznych trwale zintegrowany z kompleksową opieką profilaktyczną nad pracownikami oraz narzędzia opracowane w ramach realizacji projektu. Zaproponowane działania profilaktyczne mogą być w praktyce wykorzystanie w ramach systemu ochrony zdrowia pracujących i w podstawowej opiece zdrowotnej.

Mamy nadzieję, że spotkanie z zaproszonymi ekspertami wzbogaci wiedzę uczestników konferencji, jak również zainspiruje do wdrożenia zaproponowanych rozwiązań w aspekcie profilaktyki wybranych chorób nowotworowych.

Udział w konferencji bezpłatny.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie: www.paszportkobiety.pl

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów!

Źródło: rzecznik prasowy