Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie zestawów infuzyjnych insuliny Medtronic MiniMed

06.10.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych została zamieszczona informacja o wycofaniu określonych numerów serii zestawów infuzyjnych Medtronic MiniMed ze względu na możliwość podania nadmiernej ilości insuliny. Weryfikacja dotycząca zestawów infuzyjnych, które podlegają wycofaniu i powinny zostać wymienione przez firmę Medronic, odbywa się przez stronę internetową.

Szczegółowa informacja firmy Medtronic dotycząca wycofania z obrotu i używania niektórych serii zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych z dnia 15 września br. znajduje się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych www.urpl.gov.pl

Źródło: Dział POZ oraz ZAO