Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zgłaszanie zmian do umów sieciowych

06 październik 2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowi informuje że w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu oceny wniosków o zmiany w potencjale dla umów sieciowych (03/080) wnioski należy przygotowywać i przesyłać dla zakresów świadczeń w podziale na poszczególne rodzaje świadczeń i wcześniej obowiązujące typy umów. Umowy sieciowe obejmują następujące rodzaje i typy umów:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna (wcześniejsze umowy 02/010);
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia kosztochłonne (wcześniejsze umowy 02/020);
  • leczenie szpitalne – oddziały szpitalne (wcześniejsze umowy 03/010)
  • leczenie szpitalne – chemioterapia (wcześniejsze umowy 03/030)
  • leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa (wcześniejsze umowy 03/040)
  • leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) (wcześniejsze umowy 03/050)
  • leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (wcześniejsze umowy 03/060)
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (wcześniejsze umowy 04/010)
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (wcześniejsze umowy 11/010)
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie KOC (wcześniejsze umowy 11/050)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej