Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców usług POZ

22 styczeń 2009

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że aneksy do umów o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, obowiązujące w miesiącu styczniu 2009 r. należy podpisać i przekazać do komórek organizacyjnych ŁOW NFZ, z których zostały pobrane, do dnia 23 stycznia 2009 r.

Jednocześnie wyjaśniamy, że przekazanie ww. dokumentów jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia weryfikacji list POZ, wygenerowania raportów populacyjnych oraz dokonania rozliczenia za miesiąc styczeń 2009 r.