Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie wstrzymanych umów na 2009 rok, których rozstrzygnięcie ogłoszono do 31 grudnia 2008 r.

22.01.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania umów na 2009 rok  w rodzajach:

  • Leczenie stomatologiczne 
  • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
  • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • Opieka paliatywna i hospicyjna
  • Rehabilitacja lecznicza
  • Zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

Odbiór umów odbywać się będzie w:

siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 218 (II piętro) od dnia 22 stycznia 2009 roku.