Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rachunki bankowe w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009

23.01.2009

W związku z problemami technicznymi przy drukowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2009, prosimy Świadczeniodawców o zwrócenie szczególnej uwagi na numery kont bankowych zawartych w umowach.

Dotyczy to w szczególności Świadczeniodawców, którzy odebrali umowy w dniach:

 

od 20 stycznia 2009 r. do dnia 22 stycznia 2009 r.

 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości prosimy o przesłanie wniosku o sporządzenie aneksu wraz z podaniem prawidłowego numeru konta na nr fax (42) 275-40-34