Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana stawek kapitacyjnych w podstawowej opiece zdrowotnej

28 sierpień 2017
W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 72/2017/DSOZ z dnia 17 sierpnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:  podstawowa opieka zdrowotna.
Odbiór aneksów odbywać się będzie
  1. od dnia 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów oraz we właściwych miejscowo Delegaturach
               umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; 42 275 41 30
               umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35

     b.od dnia 30 sierpnia 2017 r. umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie     Trybunalskim,   al. Armii Krajowej 15 tel. 42 275 41 15