W związku z Zarządzeniem Nr 69/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej i objęcia umową PSZ świadczeń opieki kompleksowej Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wzywa świadczeniodawców, którzy spełniają warunki do realizacji ww świadczeń o złożenie do 31 sierpnia załączonego „Oświadczenia”. Jednocześnie Oddział informuje, że we wrześniu zostanie udostępniona w systemie informatycznym dla oferentów wersja elektroniczna „Wniosku o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej”.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Oświadczenie.pdf)Oświadczenie.pdf 320 kB