Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza III konkurs ofert na realizację zadania pn.: "Łódzkie dla Światowego Dnia Zdrowia: Depresja - porozmawiajmy o niej".

Przedmiotem konkursu jest zadanie, które obejmuje realizację zarówno w miesiącu październiku jak i listopadzie 2017 roku działań skierowanych do dorosłych mieszkańców województwa łódzkiego w związku z obchodami "Światowego Dnia Zdrowia". Tematem przewodnik kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia jest w tym roku depresja.

Celem zadania jest edukacja i zwiększenie świadomości społecznej odnośnie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym poprzez zorganizowanie porad psychologicznych.

Działania w ramach III konkursu ofert polegać maja na przeprowadzeniu konsultacji psychologicznych oraz na upowszechnieniu przez Realizatora na własnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych informacji na temat problematyki depresji (zapobiegania, wykrywania) w oparciu o dostępne materiały WHO.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego