Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dot. realizacji zarządzeń Prezesa NFZ

09 sierpień 2017

Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące zwiększenia wartości umów w związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń, Łódzki Oddział Wojewódzki uprzejmie informuje, iż sporządzenie załączników zwiększających wartość zobowiązania w umowie będzie możliwe po zakończeniu procedury aneksowania umów obejmującej dodatkowe środki na świadczenia udzielane przez pielęgniarki i położne.

Aby móc szybko i sprawnie przekazać Państwu należne środki na świadczenia zdrowotne, prosimy o niezwłoczne przekazywanie informacji o liczbie pielęgniarek i położnych zgodnie z komunikatem z dnia 26 lipca br.

Źródło: Dyrektor ŁOW NFZ