Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje że przesłał świadczeniodawcom posiadającym umowy w rodzajach:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

porozumienia w sprawie przedłużenia terminu przedstawienia przez ŁOW NFZ świadczeniodawcy propozycji kwot zobowiązania i ustalania warunków finansowania świadczeń. Podpisany przez świadczeniodawcę jeden egzemplarz dla każdej umowy, dla której zostało wysłane porozumienie należy dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 58 do pokoju 102 (I piętro) do dnia 18 sierpnia 2017 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ