Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców, których umowy obowiązywały do 30.06.2017r

28.07.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z zapisami ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U. z 2016 poz. 1146) iż zgodnie z:

  1. § 27 ust. 2 rozliczenie wykonania umów, których okres rozliczeniowy zakończył się 30.06.2017r. następuje najpóźniej w terminie 45 dni od upływu okresu rozliczeniowego, tj. 14 sierpnia 2017 roku.
  2. § 23 ust. 1 Świadczeniodawcom przysługuje prawo do korygowania raportu statystycznego w terminie 40 dni po upływie okresu rozliczeniowego, tj. do 9 sierpnia 2017 roku.

Po tych terminach wszystkie umowy zostaną zablokowane i nie będzie możliwe dokonanie rozliczeń.

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy