Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja o programie pilotażowym centrów zdrowia psychicznego

27 lipiec 2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców, iż otrzymał dokument wystosowany przez Podsekretarza Stanu Ministra Zdrowia, Pana Zbigniewa Króla dotyczący pilotażowej formy świadczeń w Centrum Zdrowia Psychicznego. Omawiany dokument ma na celu rozważenie przez świadczeniodawców wzięcia udziału w pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego. Uwaga- do zgłoszenia intencji udziału w pilotażu niezbędne jest dysponowanie funkcjonującymi od co najmniej 2 lat trzema formami opieki ( spośród pozostałych czterech- tj. ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej i całodobowej). Opieka ambulatoryjna, środowiskowa i dzienna muszą być realizowane na obszarze działania centrum. Poza tym obszarem dopuszczalne jest umiejscowienie tylko opieki szpitalnej.

Jednocześnie informujemy, że:

  1. pierwszy etap będzie polegał na zgłoszeniu przez podmiot leczniczy dobrowolnej intencji wejścia do pilotażu, oraz wskazania posiadanych zasobów organizacyjnych.   W tym celu należy wypełnić załączoną do informacji część a. ankietę zasobów i działalności oraz część podstawowe informacje o zasobach i działalności komórek organizacyjnych usytuowanych w obszarze wskazanym do pilotażu. Ww. informacje należy przesłać do Zakładu Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: npozp.pilotaż@ipin.deu.pl nie później niż do 11 sierpnia 2017 r.

  2. Drugi etap będzie polegał na zaproszeniu podmiotów leczniczych, których zgłoszenie będzie rokowało najlepsze spełnienie celów pilotażu. Zostaną przedstawione szczegółowe zasady i warunki zawarcia umowy o wejście do pilotaż.

W załączeniu:

  • materiał zawierający deklarację udziału w pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego,
  • załącznik do deklaracji informujący o etapie realizacji prac nad powyższym programem,
  • założenia dotyczące jego realizacji i kwalifikacji

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej