Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenia finansowe umów zawartych na 2008 rok

19.01.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z treścią § 23 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U. Nr 81 poz.484) w dniu 10.01.2009 r. upłynął termin złożenia dokumentów rozliczeniowych za miesiąc grudzień 2008 r.

 

 

Dokonania ewentualnych korekt raportów statystycznych, będących podstawą wystawienia rachunków, oraz złożenie dokumentów korygujących powinno nastąpić najpóźniej w terminie do 30.01.2009 r.