Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie umów na 2009 rok

19 styczeń 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania umów na 2009 rok  w rodzaju:

 

  • Leczenie stomatologiczne  z wyłączeniem Świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach co do których wniesiono odwołania,
  • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień z wyłączeniem Świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach co do których wniesiono odwołania,  
  • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze z wyłączeniem Świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach co do których wniesiono odwołania,  
  • Opieka paliatywna i hospicyjna z wyłączeniem świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach co do których wniesiono odwołania,      
  • Rehabilitacja lecznicza z wyłączeniem Świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach co do których wniesiono odwołania.

 Pozostali świadczeniodawcy zostaną poinformowani o nowym terminie podpisywania umów.

 

Odbiór umów odbywać się będzie w:

w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 218 (II piętro) od dnia 20 stycznia 2009 roku.

 

oraz aneksy w rodzaju:

Podstawowa opieka zdrowotna od dnia 20 stycznia 2009 r. (okres obowiązywania styczeń 2009 r.) w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 218 (II piętro) oraz we właściwych miejscowo Delegaturach.