Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień

14.01.2009

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił dokonać zmiany terminu rozstrzygnięcia nw. postępowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

1. 05-09-001171/PSY/04/1/04.1700.001.02/1
2. 05-09-001172/PSY/04/1/04.1701.001.02/1
3. 05-09-001175/PSY/04/1/04.2700.020.02/1
4. 05-09-001176/PSY/04/1/04.2701.001.02/1
5. 05-09-001177/PSY/04/1/04.2720.001.02/1
6. 05-09-001178/PSY/04/1/04.4700.021.02/1
7. 05-09-001179/PSY/04/1/04.4701.001.02/1
8. 05-09-001180/PSY/04/1/04.4712.021.02/1
 
Nowy termin rozstrzygnięcia został określony na dzień 21 stycznia 2009 r. do godziny 16.00.