Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla Świadczeniodawców usług POZ/ KAOS

14 styczeń 2009

Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że począwszy od miesiąca stycznia 2009 r. do systemu informatycznego ŁOW NFZ zaczytywane są wyłącznie sprawozdania całościowe z deklaracji, tj. listy zawierające informacje o wszystkich zadeklarowanych świadczeniobiorcach wg stanu na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego. Sprawozdania przyrostowe są odrzucane przez system informatyczny ŁOW NFZ.

Jednocześnie informujemy, że termin przesyłania deklaracji do weryfikacji za miesiąc styczeń 2009 r. ulega przedłużeniu do
dnia 20 stycznia 2009 r.

Ponadto przypominamy o konieczności sprawdzania:

- informacji zawartych w raportach generowanych przez Państwa oprogramowanie
po wykonaniu transmisji danych do ŁOW NFZ,

- informacji zawartych w „komunikacie potwierdzenia danych o deklaracjach POZ/KAOS" przesyłanych do Państwa oprogramowania przez system informatyczny ŁOW NFZ,

- statusów potwierdzenia wyeksportowanych deklaracji.

Tel. kontaktowy: (042) 275-41-64 - Sekcja Ewidencji ŁOW NFZ.