Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - aneksy do umów na 2017 r.

03.01.2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania umów na 2017 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów odbywać się będzie od dnia 4 stycznia 2017 r.:

  • w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro)
    • Dział Obsługi Umów tel. kont. 42 275 49 77, 42 275 40 11
  • we właściwych miejscowo Delegaturach
    • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; 42 275 41 30
    • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
    • umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15 tel. 42 275 41 15

Źródło: Dział Obsługi Umów