Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie załączników rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy

31.10.2016

W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 31 października 2016 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w rodzajach świadczeń:

 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne (oprócz zakresów chemioterapii)
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne
 • Profilaktyczne programy zdrowotne
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny.

Propozycje przesłane zostały na adres siedziby Świadczeniodawcy.

Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy zostanie uruchomiona w serwisie MUS w dniu 31 października 2016 r.
pod adresem https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/mus.

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców
wraz z szczegółową instrukcją użytkowania

Kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS jest identyczny z kodem wykorzystywanym przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów. Zwracamy uwagę, że kod ten nie stanowi klucza do zalogowania się na serwis MUS, a jedynie do aplikacji związanej z aneksowaniem umów znajdującej się w serwisie MUS. Dodatkowo świadczeniodawcy dla których przygotowano propozycje wartości aneksów na rok 2017 otrzymają na konto administratora w Portalu Świadczeniodawcy komunikat przypominający posiadany kod. Świadczeniodawcy którzy podpisali pierwszą umowę w roku 2016 i jeszcze nie dysponują kodem dostępu, również otrzymają powyższy komunikat.

Plany rzeczowo-finansowe przygotowane w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS zgodnie z załączoną w serwisie instrukcją, należy wydrukować, podpisać i dostarczyć wraz z załączonymi oświadczeniami o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów, do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do właściwych terytorialnie delegatur:

 • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne, rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)

do dnia 10 listopada 2016 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

 1. wsparcie techniczne dotyczące aplikacji internetowej do aneksowania: 422-754-881, 422-754-154, 422-754-884.
 2. wsparcie merytoryczne:
  1. Łódź:
   • Leczenie szpitalne: 422-754-959, 422-754-947
   • Leczenie szpitalne w chemioterapii (03/030), programach terapeutycznych(03/020) i zdrowotnych lekowych (03/050): 422-754-986
   • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-957
   • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia kosztochłonne: 422-754-909
   • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 422-754-969
   • Rehabilitacja lecznicza: 422-754-960
   • Leczenie stomatologiczne: 422-754-869
   • Profilaktyczne programy zdrowotne: 422-754-960
   • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: 422-754-909
   • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze: 422-754-964
   • Opieka paliatywna i hospicyjna: 422-754-964
   • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-167, 422-754-194
   • Pomoc doraźna i transport sanitarny 422-754-855
  2. Delegatura w Skierniewicach:
   • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 468-341-601, 422-754-137
   • Rehabilitacja lecznicza: 468-341-619, 422-754-136
   • Leczenie stomatologiczne: 468-341-619, 422-754-136
   • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 468-341-590, 422-754-151
  3. Delegatura w Sieradzu:
   • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-126
   • Rehabilitacja lecznicza: 422-754-134
   • Leczenie stomatologiczne: 422-754-133
   • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-133
  4. Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim:
   • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-116, 422-754-114
   • Rehabilitacja lecznicza: 422-754-114
   • Leczenie stomatologiczne: 422-754-114
   • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-116, 422-754-114