Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Obowiązujące nowe akty prawne

18.12.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że z dniem 1 listopada 2015 r. weszły w życie nowe akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
  • Zarządzenie Nr 88/2015/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Zmieniły się zasady udzielania świadczeń w ramach pakietu onkologicznego i wzór karty DiLO
oraz wyodrębnione zostały nowe zakresy skojarzone dla pakietu onkologicznego.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej