Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Skopiowane numery rachunków bankowych na 2016 r.

15.12.2015

W związku z procesem aneksowania umów Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostały skopiowane numery rachunków bankowych do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2016 i w związku z tym prosimy o nie składanie wniosków do w/w umów.

Świadczeniodawcy, którzy chcieliby zmieniać numery kont bankowych do umów proszeni są o składanie odpowiednich wniosków w styczniu przyszłego roku.

Źródło: Dział Obsługi Umów