Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcie środków finansowych – rozliczenie roku 2015 (zgodnie z OWU)

08.12.2015

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy obowiązujących umów, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów.


Propozycję przesunięć należy składać w kancelarii ŁOW NFZ (Łódź, ul. Kopcińskiego 58) w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r., w formie tabel stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu:


Przypominamy jednocześnie, że z powodu trwających prac remontowych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia została przeniesiona do odwołania Kancelaria Ogólna ŁOW NFZ.


W celu złożenia korespondencji do ŁOW NFZ prosimy kierować się na ul. Kopcińskiego 58,  do budynku B, wejście nr 12 (budynek znajdujący się przy parkingu oddziałowym).

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy