Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu składania ofert 05-15-000115/AOS/02/1/01.

15 wrzesień 2015

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o numerze 05-15-000115/AOS/02/1/01.

Nowy termin składania ofert to 21 września 2015 roku. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 września 2015.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej