Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie umów

16 wrzesień 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza niezwłocznie świadczeniodawców do podpisania porozumień dot. przedłużenia okresu obowiązywania umów do dnia 30 czerwca 2016 r. w następujących rodzajach świadczeń:

  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;

  • leczenie stomatologiczne;

  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze;

  • opieka paliatywna i hospicyjna;

  • profilaktyczne programy zdrowotne;

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:

  • umowy zaczynające się od cyfr 051 - od dnia 16 września 2015 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; tel. 42 275 49 77; 42 275 49 71

  • umowy zaczynające się od cyfr 052 - od dnia 17 września 2015 r. w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; tel. 42 275 41 30

  • umowy zaczynające się od cyfr 053 - od dnia 17 września 2015 r. w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35

  • umowy zaczynające się od cyfr 054 - od dnia 17 września 2015 r. w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15 tel. 42 275 41 15

  • umowy zaczynające się od cyfr 055 – od dnia 16 września 2015 r.w Łodzi, ul. Kopcińskiego 69 Wydział ds. Służb Mundurowych, tel. 42 275 48 54

 

źródło: Dział Obsługi Umów