Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wnioski o zmianę zawartych umów dotyczących przesunięć między zakresami lub rodzajami świadczeń

24.11.2008

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ostateczny termin składania wniosków o zmianę zawartych umów dotyczących przesunięć między zakresami lub rodzajami (w trybie określonym w "Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej") upływa dnia 8 grudnia 2008 r.

 

Wnioski prosimy składać w kancelarii Łódzkiego OW oraz pod numerem faksu 0-42 275-49-01.