Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Do świadczeniodawców realizujących Program Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy

24 listopad 2008

W grudniu nastąpi ostatnia wysyłka zaproszeń na badania mammograficzne i cytologiczne. ŁOW NFZ prosi zatem o pilne podjęcie prac z tym związanych polegających na wprowadzeniu przez świadczeniodawców adresów i harmonogramów wysyłki podobnie jak w czerwcu br.
Planując liczbę zaproszeń, należy wziąć pod uwagę to, że z zaproszeń skorzysta tylko pewien odsetek kobiet, w związku z czym liczba zaproszeń powinna być dużo większa, niż planowana realizacja badań.
Świadczeniodawca, który nie wprowadzi prawidłowo kompletu wymaganych danych, będzie pomijany przy wysyłce – adres jego placówki nie będzie umieszczany na pierwszej stronie zaproszenia, jako sugerowane miejsce wykonania usługi. Informacje wprowadzone przez świadczeniodawcę będą miały również wpływ na liczbę wysłanych zaproszeń.