Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Pomoc doraźna i transport sanitarny - rozliczenie m-ca grudnia 2008r.

03 grudzień 2008

Informacja dla świadczeniodawców posiadających w roku 2008 podpisane umowy w rodzaju - Pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresach:

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PODSTAWOWY

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SPECJALISTYCZNY

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie  ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z dnia 13 maja 2008r.) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz 1172 oraz z 2008r. nr 17, poz 101) istnieje możliwość uregulowania przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ swoich zobowiązań wobec zespołów ratownictwa medycznego za miesiąc grudzień 2008r. - w grudniu br.

W związku z tym prosimy o złożenie rachunków/faktur VAT za miesiąc grudzień 2008r. w dniach 15-19.12.2008r.

Raporty statystyczne z wykonanych świadczeń należy uzupełnić do dnia 10.01.2009r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy ŁOW NFZ