Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna - zmiana terminów

13.11.2008

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił dokonać zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert w postępowaniach poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 stycznia 2009 roku, ogłoszonych w trybie konkursów ofert w rodzajach: (0414) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz (0415) opieka paliatywna i hospicyjna

  1. Nowy termin składania ofert: do dnia 19.11.2008 do godz. 16.00
  2. Nowy termin otwarcia ofert: 21.11.2008 od godz. 10.00