Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla Świadczeniodawców realizujących programy profilaktyczne

09.11.2008

Dział Analiz i Kontraktowania Świadczeń Medycznych ŁOW NFZ zwraca się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie załącznika nr 3 do zarządzenia Nr 69/2007/DSOZ z dnia 25 września 2007r dotyczącego między innymi wpisywania kodów ICD 10

 

 

-dla programu profilaktyki gruźlicy :

  • • Adresatami programu jest populacja osób dorosłych, znajdujących się u świadczeniodawcy na liście świadczeniobiorców pielęgniarki poz, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w szczególności – osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub – osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

-dla programu profilaktyki chorób odtytoniowych:

  • • Program adresowany jest do osób powyżej 18 r.ż. palących papierosy, bez względu na przynależność świadczeniobiorców do list innych lekarzy poz, w tym – w zakresie diagnostyki POCHP – w szczególności dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia,  którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy ( także u innych świadczeniodawców), u których nie stwierdzono wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc( lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).

- dla badania przesiewowego w kierunku wczesnego wykrywania jaskry:

  • • Badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania jaskry skierowane są do świadczeniobiorców w wieku powyżej 35 roku życia ( przy określeniu wieku należy wziąć pod uwagę rok urodzenia). Badaniami przesiewowymi nie mogą być objęci świadczeniobiorcy, którzy byli diagnozowani w kierunku jaskry w ciągu ostatnich 24 miesięcy w ramach profilaktycznych badań przesiewowych w roku 2006 i 2007 jako produkty o kodach 10.1600.167.02, 10.1600.168.01 lub u których już wcześniej zdiagnozowano jaskrę.


Prosimy o stosowanie odpowiednich  kodów ICD 10 zgodnych z  warunkami szczegółowymi profilaktyki.

Tel. kontaktowy: 042 275 41 15, Ewa Nowak