Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Pakiet onkologiczny – aneksy do podpisu

27.02.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisania aneksu przedłużającego termin obowiązywania pakietu onkologicznego na okres maj – grudzień 2015 r. z terenu Łodzi, Pabianic, Rzgowa, Tuszyna, Zgierza.

Świadczeniodawcy z terenu Delegatur otrzymają w/w aneksy pocztą na adres przedsiębiorstwa.

Prosimy o niezwłoczne podpisanie aneksów najpóźniej do dnia 13 marca 2015 r.

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania anesków:

od dnia 2 marca 2015 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów;