Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Konkurs ofert na realizację "Programu wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV"

02.03.2015

Szanowni Państwo, Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn. "Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV".

Przedmiotem konkursu będzie realizacja programu polityki zdrowotnej pn. „Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, który obejmuje: przeprowadzenie do dwóch konsultacji ginekologicznych, badanie cytologiczne (wykonywane w zależności od zaleceń lekarza), badanie na obecność DNA wirusa HPV typu 16 i 18.


Szczegółowy sposób realizacji Programu określa treść „Programu wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”.


Populacja objęta programem: kobiety zamieszkujące teren województwa łódzkiego w wieku od 30 do 65 lat (zgodnie z rokiem urodzenia).


Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 170.000 zł.


Więcej szczegółów dostępnych na stronach:

https://bip.lodzkie.pl/konkursy/item/3338-uwaga-ponowne-og%C5%82oszenie-konkursu-zarz%C4%85d-wojew%C3%B3dztwa-%C5%82%C3%B3dzkiego-og%C5%82asza-konkurs-ofert-na-realizacj%C4%99-programu-polityki-zdrowotnej-pn-%E2%80%9Eprogram-wczesnego-wykrywania-zaka%C5%BCe%C5%84-wirusem-brodawczaka-ludzkiego-hpv%E2%80%9D

http://www.zdrowie.lodzkie.pl/konkursy/programy-profilaktyczne