Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących – import danych do aplikacji AP-KOLCE

26 luty 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości importu danych dla wszystkich świadczeń prowadzonych w aplikacji AP-KOCLE wskazanych we wcześniejszych komunikatach.


Do końca marca 2015 r. listy oczekujących na te świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone i uzupełnione informacjami o osobach oczekujących według stanu na 31 marca 2015 r.


W załączniku znajdują się pliki:
•    Komunikat opisujący strukturę komunikatu XML – Komunikat kolejek KOL 1.08
•    Plik pozwalający na poprawna walidacje komunikatu – Plik schema.xsd

Źródło: Dział Planowania i Analiz Świadczeń ŁOW NFZ