Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących – uzupełnienie komunikatu dotyczącego aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) z dnia 4.02.2015 r.

19 luty 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE), dostępnej pod adresem https://dilo.nfz.gov.pl/ap-kolce/, została uruchomiona możliwość prowadzenia list oczekujących na kolejne świadczenia, tj. świadczenia określone w załączniku nr 12 pkt I i IV rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986).


Do końca marca 2015 r. listy oczekujących na te świadczenia powinny być przez świadczeniodawców założone i uzupełnione informacjami o osobach oczekujących według stanu na 31 marca 2015 r.


Załącznik nr 12 pkt 1 (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 1986)


L. p.  Zakres świadczeń w poradniach specjalistycznych    

Kody specjalności komórki organizacyjnej, określone w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych
1.   Świadczenia z zakresu onkologii    

1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci; 1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii
2.    Świadczenia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu  

 1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
3.    Świadczenia z zakresu kardiologii  

1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci
4.    Świadczenia z zakresu endokrynologii  

1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

Link do komunikatu z 4.02.2015 r.

Źródło: Dział Analiz i Planowania Świadczeń/Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej