Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Realizacja zapisów procedury 2010/001/DOZ/PZ/1.1

17.11.2014

Realizując zapisy procedury definiowania priorytetów i planowania zakupu świadczeń o numerze 2010/001/DSOZ/PZ/1.1, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Fundusz Zdrowia w załączeniu publikuje wymagane dokumenty w sposób określony w ww. procedurze.