Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

AOS Świadczenia Kosztochłonne - propozycje planów rzeczowo-finansowych

21 listopad 2014

W związku z procesem ustalania warunków umów i planów rzeczowo- finansowych na kolejny okres rozliczeniowy w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna – wyłącznie Świadczenia Kosztochłonne Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że propozycje planów rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy będą do odbioru przez Świadczeniodawców (osoby uprawnione bądź posiadające pisemne upoważnienie) w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Łódź ul. Kopcińskiego 56, pokój 201 w dniach 24-25 listopada 2014 roku w godzinach 8-16.


Jednocześnie informujemy, że plany rzeczowo- finansowe w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wyłącznie Świadczenia Kosztochłonne wraz z dołączonymi oświadczeniami należy dostarczyć do ŁOW NFZ do dnia 27 listopada 2014 roku do godziny 16.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej