Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 05-14-000170/LSZ/03/1/01

14.11.2014

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o numerze 05-14-000170/LSZ/03/1/01.
Nowy termin rozstrzygnięcia postępowania nr 05-14-000170/LSZ/03/1/01 to 18 listopada 2014 roku.