Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Medycyna szkolna

28.10.2008

W związku z licznymi wnioskami Świadczeniodawców o dokonanie korekty rozliczenia medycyny szkolnej za miesiąc wrzesień 2008 r. (na skutek trudności z uzyskaniem aktualnych na dzień 1 września 2008 r. list uczniów i nieprzesłaniem kompletnych danych do weryfikacji za miesiąc wrzesień 2008 r.), Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że Świadczeniodawcy, którzy poprawnie przesłali uzupełnione dane do weryfikacji za miesiąc październik 2008 r., mogą dokonać jednorazowo korekty faktury za miesiąc wrzesień 2008 r. w oparciu o raport populacyjny za miesiąc październik 2008 r.