Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: leczenie szpitalne i leczenie szpitalne-chemioterapia

29.10.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  Zarządzenia Nr 94/20008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r.  oraz  Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 95/2008/DGL z dnia 23 października 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

 leczenie szpitalne  

oraz

leczenie szpitalne - chemioterapia

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów:  od dnia 31.10.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.