Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

24.10.2008

W związku ze zwiększeniem rocznych stawek kapitacyjnych wynikających z Zarządzenia Nr 79/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13  października  2008 r.  na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w okresie wrzesień-grudzień 2008 r. zapraszamy świadczeniodawców, którzy zawarli z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi na 2008r. umowy w zakresie świadczeń: 

podstawowa opieka zdrowotna 

do podpisywania stosownych aneksów od dnia 27.10.2008 r. w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów oraz we właściwych miejscowo Delegaturach od dnia 28.10.2008r.

Jednocześnie informujemy, iż po podpisaniu aneksów istnieje możliwość złożenia rachunków korygujących oraz faktur VAT korygujących za miesiąc wrzesień.

Rozliczenie za miesiąc październik br. należy złożyć według nowych stawek kapitacyjnych.

Wzory załączników obowiązujących w okresie wrzesień-grudzień 2008r.:

załącznik 1

załacznik 1a