Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Stan sprawozdawczości JGP w oparciu o grupy w lecznictwie szpitalnym

21 październik 2008

ŁOW NFZ uprzejmie informuje o stanie zaawansowania sprawozdawczości przekazywanej w ramach jednorodnych grup pacjentów na dzień 17.10.2008 r. przez jednostki szpitalne:

  • 22 świadczeniodawców rozliczyło wykonane świadczenia zgodnie z obowiązującym formatem,
  • 32 świadczeniodawców przekazało sprawozdania z wykonanych świadczeń na wartość ponad 80% umowy, tj. 52% ogółu jednostek,
  • 8 świadczeniodawców nie podjęło próby przekazania jakichkolwiek sprawozdań.


 ŁOW NFZ przypomina, że ostateczny termin  rozliczenia świadczeń w lecznictwie szpitalnym w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość, zgodnie z komunikatem Prezesa NFZ z 11 czerwca 2008 r. w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu systemu jednorodnych grup pacjentów upływa z dniem 10 listopada 2008 r.