Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących

16 październik 2008

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż opublikowana na stronie internetowej wersja 2.01 słownika procedur medycznych i programów terapeutycznych z dnia 29.08.2008 r. jest nieaktualna.

W dniu 17.10.2008 r. publikujemy nową wersję 2.02 słownika procedur medycznych i programów terapeutycznych, która obowiązuje świadczeniodawców od okresu sprawozdawczego - październik 2008 r. Powyższa zmiana słownika procedur podyktowana jest koniecznością dostosowania słownika procedur medycznych i programów terapeutycznych do zakresu programów terapeutycznych kontraktowanych przez NFZ. Należy podkreślić, iż aktualna wersja słownika procedur medycznych i programów terapeutycznych nie jest zgodna z listą programów terapeutycznych zawartą w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801), ale aktualną wersję słownika publikujemy po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia.


Słownik komórek organizacyjnych nie uległ zmianie, w związku z czym obowiązuje wersja 1.06 opublikowana na stronie internetowej w dniu 29.08.2008 r.